Indkaldelse til ordinær generalforsamling

3. juni 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Skandinavien Brogade 13, 5900 Rudkøbing

Torsdag den 24. juni kl. 19.00.

 

Afhentning af årsrapport med revisionspåtegning og driftsbudget kan ske på Spodsbjergvej 147 D. på hverdage fra onsdag den. 16. juni til torsdag den 24. juni. mellem kl.10.00 – 12.00. 

Eller hos Langelands Elforsyning. Spodsbjergvej 141. 5900 Rudkøbing.

 

På grund af Covid-19 er der tilmelding til generalforsamlingen i form af adgangskort, som kan afhentes på ovenstående adresser.

 

Dagsorden omfatter i henhold til vedtægterne følgende.
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende
Regnskabsår, herunder takster for tilslutningsafgift, fast afgift,

5. Indkomne forslag fra andelshaverne (ingen forslag indkommet)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Tonni Hansen, Jack Dziemieszka og Henning Larsen
7. Valg af suppleant:
På valg er Jørgen Lægsgaard og Poul Erik Nielsen
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

 

P.b.v.

 

Kim Carlsson

Direktør