Nyheder

Priserne stiger fra den 1. januar 2023

Efter flere år med uændret varmepris, ser vi os desværre nødsaget til at hæve den variable varmepris i 2023. Vi forventer følgende prisstigning:

Information vedr. den 1. september

Kontoret holder lukket torsdag den 1. september på grund af kursus.

Generalforsamling 2022

Generalforsamling onsdag den 18. maj 2022

Årsaflæsning af varmemålere

Årsaflæsning af varmemålere Varmemålerne bliver årsaflæst de sidste hverdage i året, det er ikke nødvendigt, at være hjemme da det foregår fra vejen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling   Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Skandinavien Brogade 13, 5900 Rudkøbing Torsdag den 24. juni k…

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at nye…

Hvor er Danmarks grønne fremtid?

Den er ikke lige til at få øje på. Men lige under dine fødder ligger svaret på en mere grøn fremtid: Fjernvarmen. Og det skal en ny kampagne nu bringe…

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni. Aftalen gør det lettere at få økonomi i d…